Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

A+ v/ Nikolaj Skov
Teglholm Tværvej 8, St Tv
2450 København SV
CVR nr.: 38803166
E-mail: hej@12.dk

Produktinformation

På 12.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til hej@12.dk.

Priser

Alle priserne er gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt 12.dk accepterer ordren. Alle priser er i DKK Danske kroner inkl. moms.

Betaling

12.dk modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen er tilgængelig.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på 12.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra 12.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til 12.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og 12.dk er først indgået, når 12.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til 12.dk senest dagen efter varemodtagelsen. I følge lovgivningen har kunden hos 12.dk dvs. kortholder to års reklamationsret. Dette indbebærer også, hvis der er fejl i opgaverne eller hvis serveren fx. går ned.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

12.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for 12.dk kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og 12.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til 12.dk egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for 12.dk kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Klagemuligheder
Har du en klage over et produkt, købt på vores hjemmeside, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Forbehold for ændringer

12.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding accepterer du, at 12.dk må trække det aftalte beløb på 149 kr. pr. måned i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement på 12.dk, fornyer vi dit abonnement automatisk, indtil du melder dig fra ved at sende en mail til hej@12.dk.

Abonnementsfordele

Dit abonnement inkluderer adgang til alle opgaver og eksamener på 12.dk.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan til enhver tid stoppe dit løbende abonnement. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra abonnementet, før det genaktiveres, eller der oprettes et nyt. Opsigelsen af abonnementet påvirker ikke det medlemskab, der allerede er aktiveret på din profil. Du opsiger dit abonnement ved at sende en mail til hej@12.dk, hvorefter dit abonnement stopper. Du vil herefter modtage en email som dokumentation på, at dit abonnement er opsagt. Bemærk – modtager du ikke denne, så er dit abonnement ikke opsagt. Husk at tjekke dit spamfilter.

Har du problemer med opsigelse af dit abonnement, så skriv en email til hej@12.dk, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på profilen. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt, jf. ovenstående regler for opsigelse. Kortholder skal være fyldt 18 år eller have tilladelse til indmeldelse fra en forælder eller værge.

Procedure for abonnementshævning

Løbende abonnementer bliver fornyet hver måned på dit betalingskort gennem betalingssystemet Stripe. Fornyelser posteres som “12.dk” på dine kontoudtog.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling for fornyelsen ikke kunne gennemføres, og dit medlemskab vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Betalingssytemet Stripe vil automatisk sende dig en mail, hvor du kan tilkoble et nyt betalingskort.

Fortrydelsesret

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit abonnement i brug inden for 14 dage efter oprettelsen af abonnementet. Du har taget dit abonnement i brug, når du har gjort brug af dine abonnementsfordele.

Ønsker du at benytte fortrydelsesretten, skal du sende en mail til hej@12.dk og informere om, at du har fortrudt dit køb.

Sikkerhed

Dine betalinger er sikre hos 12.dk.

Vi anvender betalingssystemet Stripe, som er verdensførende indenfor betalinger på nettet. Enhver, der er involveret i behandling, transmission eller opbevaring af kortdata, skal overholde betalingskortindustriens sikkerhedsstandard, PCI-standarden. Stripe er blevet revideret af en uafhængig PCI Qualified Security Assessor (QSA) og er certificeret som PCI Level 1 Service Provider, hvilket er det strengeste certificeringsniveau indenfor betalingsindustrien.

Vi anvender SSL-kryptering af de data, der sendes over internettet, og dermed er kreditkortbetaling hos os lige så sikkert som i enhver anden fysisk forretning.

Kvittering

Du modtager en kvittering på din email, hver gang du betaler for dit abonnement på 12.dk

Abonnementet gælder i den angivende periode, og vi trækker automatisk en abonnementsbetaling, indtil du opsiger abonnementet.

Scroll til toppen